ภาษาพาเพลิน ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาพาสาร

150.00 ฿

หนังสือเรียนภาษาไทย นำเสนอเนื้อเรื่องหลากหลาย พัฒนาทักษะการสื่อสาร

เพิ่มสินค้าโปรด
Categories: ป.4
แชร์
  • LINE it!

หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดภาษาพาเพลิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
"ภาษาพาสาร" ใช้คู่กับอีกสองเล่มคือ "ท่องแดนวรรณคดี" และ "ทักษะภาษา"

นำเสนอเนื้อเรื่องหลายรูปแบบ ทั้งสารคดี ประกาศ โฆษณา บทความ บันทึก ฯลฯ
ฝึ
กทักษะการพูด สนทนา โต้แย้ง บรรยาย จูงใจ เป็นต้น
ช่วยให้นักเรียนมีประสบการณ์ภาษาในหลายบริบท เป็นนักสื่อสารที่มีคุณภาพ
ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงฯ

หนังสือ 2 สี
ขนาด 20x26 ซม.
จำนวน 148 หน้า