BBL Teach Maths คู่มือออกแบบการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น

420.00 ฿

พลิกโฉมการสอนคณิตศาสตร์กับแนวคิด BBL ครอบคลุมเนื้อหาหลัก ในระดับชั้นป.1-3

เพิ่มสินค้าโปรด
Categories: ป.1 คู่มือ BBL
แชร์
  • LINE it!

พลิกโฉมการสอนคณิตศาสตร์กับแนวคิด BBL ครอบคลุมเนื้อหาหลักในระดับชั้น ป.1-3 เช่น จำนวน การบวกลบคูณหาร โจทย์ปัญหา ชั่งตวงวัด เรขาคณิต และแบบรูป นำเสนอเทคนิคการสอน สื่อ BBL ใบงานและกิจกรรม ช่วยพัฒนาการคิด สร้างความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ ท้ายเล่มแถมซีดีสามารถปรินท์ใบงานแจกนักเรียนได้ง่าย
หนังสือ 4 สี
ขนาด 21x29.2 ซม.
จำนวน 240 หน้า