อ่านออกเขียนได้ ป.1 เล่ม 2 ed.2

110.00 ฿

หนังสือเรียนภาษาไทยตามแนวคิด Brain-based Learning ชุด อ่านออกเขียนได้ ป.1 เล่ม 2 เน้นสอนคำที่มีวรรณยุกต์ การผันเสียงอักษรสามหมู่ (สูง กลาง ต่ำ) คำที่ประสมสระ -ะ -า ิ ี มีตัวสะกด ฝึกอ่านเนื้อเรื่องและคำกลอน แบบฝึกหัดพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ มีภาพประกอบทุกหน้า หนังสือ 4 สี ขนาด 21 x 28.5 ซม. จำนวน 120 หน้า ราคา 110 บาท

เพิ่มสินค้าโปรด
Categories: ป.1
แชร์
  • LINE it!

หนังสือเรียนภาษาไทยตามแนวคิด Brain-based Learning ชุด อ่านออกเขียนได้ ป.1 เล่ม 2 เน้นสอนคำที่มีวรรณยุกต์ การผันเสียงอักษรสามหมู่ (สูง กลาง ต่ำ) คำที่ประสมสระ -ะ -า ิ ี มีตัวสะกด ฝึกอ่านเนื้อเรื่องและคำกลอน แบบฝึกหัดพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ มีภาพประกอบทุกหน้า หนังสือ 4 สี ขนาด 21 x 28.5 ซม. จำนวน 120 หน้า ราคา 110 บาท