อ่านออกเขียนได้ ป.1 เล่ม 1 ed.2

90.00 ฿

หนังสือเรียนภาษาไทยตามแนวคิด Brain-based Learning ชุด อ่านออกเขียนได้ ป.1 เล่ม 1 เน้นสอนสระ 27 ตัว(ไม่มีสระเอือะ) เรียนพยัญชนะประสมสระ ผ่านบทกลอน บทหัดอ่าน และแบบฝึกหัดที่แปลกใหม่น่าสนใจ นักเรียนจะเรียนรู้เป็น step เป็นขั้นตอน เริ่มจากการประสมสระ โดยยังไม่มีการผันเสียงและไม่มีตัวสะกด หนังสือ 4 สี ขนาด 21 x 28.5 ซม. จำนวน 116 หน้า ราคา 90 บาท

เพิ่มสินค้าโปรด
Categories: ป.1
แชร์
  • LINE it!

หนังสือเรียนภาษาไทยตามแนวคิด Brain-based Learning ชุด อ่านออกเขียนได้ ป.1 เล่ม 1 เน้นสอนสระ 27 ตัว(ไม่มีสระเอือะ) เรียนพยัญชนะประสมสระ ผ่านบทกลอน บทหัดอ่าน และแบบฝึกหัดที่แปลกใหม่น่าสนใจ นักเรียนจะเรียนรู้เป็น step เป็นขั้นตอน เริ่มจากการประสมสระ โดยยังไม่มีการผันเสียงและไม่มีตัวสะกด หนังสือ 4 สี ขนาด 21 x 28.5 ซม. จำนวน 116 หน้า ราคา 90 บาท