“สำนักพิมพ์ธารปัญญา” ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2536 และได้ก้าวมาสู่การเป็นผู้ผลิตหนังสือเรียน และสื่อการเรียนรู้ ตามแนวคิด Brain-based Learning เรามุ่งมั่นเป็นผู้ผลิต educational content ที่ก้าวหน้า ทั้งในรูปแบบหนังสือ สื่อการเรียนรู้แบบ hands-on และ digital content เพื่อช่วยพลิกโฉมการเรียนรู้ และพัฒนาการศึกษาไทย ปัจจุบัน หนังสือและสื่อของเราอยู่ในมือของเด็กๆ จำนวนหลายแสนคนทั่วประเทศ ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กับลูก และช่วยให้คุณครูพลิกกระบวนการสอน ให้กลายเป็นเรื่องสนุก เข้าใจง่าย และไม่น่าเบื่ออีกต่อไป
Our Motto
สายธารแห่งความคิด​​
​เข็มทิศทางปัญญา
Our Mission
  • ​การอ่านออกเขียนได้
  • English Literacy
  • ทักษะการคิด
  • STEM education