Parenting Guide: สอนลูกจากบทกลอน

เราจะสอนลูกอย่างไรดี ลูกถึงจะไม่ต่อต้าน และยังคงจดจำคำสอนนั้นได้ แม้เวลาจะผ่านไปนานแล้ว การสอนผ่านบทกลอนเป็นวิธีหนึ่ง แต่จะทำอย่างไร มาชมกันค่ะ

แชร์
  • LINE it!