กิจกรรม ฐาน BBL โรงเรียนบ้านไก่นา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

โรงเรียนบ้านไก่นา ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนท­ี่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง โดยใช้กิจกรรมฐาน BBL ในการขับเคลื่อนสมองและกิจกรรมนำเข้าสู่บท­เรียน

แชร์
  • LINE it!