โรงเรียนขนาดเล็ก ความหวังของเรา

POSTED BY Admin | 26 August 2016 |

แชร์
  • LINE it!
     เบื้องหลังรางวัล โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของโรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
เราได้สัมภาษณ์ท่านผอ.ปราโมทย์ สุวรรณเวก มาให้อ่านกันครับ
ถาม : รางวัลนี้ได้มาอย่างไรครับ ?
ตอบ : เราเสนอความสำเร็จของโรงเรียน ที่ใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ BBL + DLTV และสามารถวัดผลได้จากคะแนน NT และ O-NET ที่สูงขึ้นด้วยครับ
ถาม : อะไรเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จ ?
ตอบ : ผมยึดแนวทางสองอย่างชัดเจนเป็นหลักของโรงเรียน คือ BBL และ DLTV ไม่ว่าจะมีโครงการอื่นเข้ามา ก็ใช้วิธีบูรณาการเข้ากับ BBL และ DLTV เช่น การบูรณาการเรื่อง "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เราไม่ได้ลดเวลาในการเรียน แต่เราลดเวลาในการเรียนแบบท่องจำ ของนักเรียน แต่เพิ่มการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ พอถึงเวลาหลังบ่ายสอง เราก็เน้นให้ลงมือใช้สื่อการเรียนรู้ BBL จากศูนย์สื่อ BRC (BBL Resource Center)จะได้เรียนรู้ซ้ำอีกอย่างลึกซึ้ง
ถาม : อะไรที่ยากที่สุดกว่าจะมาถึงจุดนี้ ?
ตอบ : สิ่งที่ยากที่สุด คือการเปลี่ยนแปลงบุคคลากรทั้งองค์กร ให้ไปทางแนวกัน เพราะถ้าครูเห็นต่างกับเรา ทุกอย่างก็ยากไปหมด ผมใช้ "BANGYAI MODEL" เป็นหลักการบริหารครับ โดยเราเน้นว่า "สอนให้คิด สะกิดให้ถาม ตามให้ถึง ตรึงความสุข" และตัวผู้บริหารเองนั้นก็เน้น 5 ข้อ คือ 1.ผู้นำมุ่งมั่น 2.จัดการเป็นระบบ 3.มีครบอุปกรณ์ 4.ดูสอนต่อเนื่อง 5.ครบเครื่องเรื่องคู่มือ ถ้าทำตามนี้ เราก็ไม่ออกนอกทางครับ
ถาม : ตอนที่โรงเรียนบางใหญ่ไปนำเสนอ Best ที่ราชบุรี มีวิธีนำเสนออย่างไร จึงชนะใจกรรมการครับ ?
ตอบ : หลายโรงเรียนมีวิธีนำเสนอต่างกัน ส่วนมากนำเสนอด้วยไวนิล แฟ้มผลงานนักเรียน และการตกแต่งบูธให้สวยงาม ใช้ดอกไม้อะไรต่างๆ ส่วนบางใหญ่เน้นอย่างเดียว คือ นำเสนอสื่อการเรียนรู้ BRC (BBL Resource Center) ที่ใช้สอนจริง นักเรียนใช้เรียนจริงๆ สื่อเหล่านี้ก็เป็นไปตามแนวคิด BBL ที่คุณครูของเราผ่านการอบรม BBL มา แล้วนำมาทำกันจริงจัง กรรมการมาเห็นท่านให้ความสนใจกันมาก ทั้งถ่ายภาพ ขอชิ้นงาน แจกไปก็เยอะครับ เราภูมิใจมากครับ